Teknik Destek

 1. Kaynama

  BELİRTİLERİ:  Astar veya boya  uygulananyüzeylerinin  kritik noktalarında  oluşan küçük  kabarcıklardır.

  OLUŞMA  NEDENLERİ  : Uygun olmayan tiner kullanılması, sıcak havalarda  yüksek vizkozite  ve düşük hava basıncı ile  kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulanmasından sonra yeterli kuruma ( flash-off )süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

  ÇÖZÜMÜ : Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler, soruna yol açan nedenler dikkate alınarak hafif  zımpara ile zımparalanmalı ve tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

 2. Portakallanma

  BELİRTİLERİ : Boyanın veya verniğin uygulandığı yüzeyde yayılma problemi ile oluşan portakal kabuğu görünümüne denir.

   

  OLUŞMA  NEDENLERİ : Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun olmayan tiner kullanılması, uygulama basıncının  düşük olması, boya ile yüzey arasında aşırı sıcaklık farkı olması .

  ÇÖZÜMÜ : Soruna yol açan nedenler dikkate alınarak  boya  vizkozitenin düşürülmesi ve hava basıncının 3,5 veya  4  bar seviyesine getirilerek  tabanca mesafesini ayarlayarak yeterli gelecek şekilde boya uygulaması yapılır.

 3. Sütlenme

  OLUŞMA NEDENLERİ :  Boya veya vernik uygulamalarının, yüksek nemli ortamlarda yapılması ve  uygun olmayan tiner kullanılması sonucu oluşan buğlanmaya denir.

  ÇÖZÜMÜ :  Boya veya Vernik uygulamaları yüksek nemli ortamda atılamamalı ancak uygulama mutlaka gerekiyor ise  % 3-4  oranın da RETARDER eklenmeli  ve mutlaka  tedarikçi firmanın önerdiği tiner kullanılmalıdır.Sorunla karşılaşılmış olan yüzeylerde sütlenme az ise  boya filmi iyice kurutulması ve   yüzeyin cilanaraksütlülüğün giderilmesiyada sütlenme çok ise boya filmi iyice kurutularak uygun su zımparası ile zımparalama yapılması  ve tekrar boyanma işlemi gerekir.

 4. Kırışma

  OLUŞMA NEDENLERİ : Astar ve sonkat boyanın kritik bekleme süresi aşılması ,hava kurumalı sonkat boyanın  üzerine selülozik sonkat boya gelecek şekilde uygulama yapılması veya eski boyanın üzerine zımpara yapılmadan yeni bir kat boya uygulaması yapılamsı

  ÇÖZÜMÜ :Kırışma meydana gelmiş yüzeylerin tedarikçi firmanın önerdiği boya sökücü kullanılarak tamamen sökülmesi ve yeniden boya yapılması gerekir.

 5. Akma-Sarkma

  OLUŞMA NEDENLERİ:Boya ve Vernik uygulamaların da tabancanın yüzeye çok yakın tutulması ve yavaş hareket ettirilmesi,boyanın uygulama vizkozitesinin çok düşük  ve çok yüksek olması ,boya da uygun olmayan tiner kullanılması veya tabancanın yüzeye dik açı  yerine çeşitli açılarda tutulması sonucu oluşur.

   ÇÖZÜMÜ:   Boya veya vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özellikle dik yüzeylere ince katlar halinde tabanca yüzeye dik açı olacak  şekilde tutulmalı  ve el hareketleri biraz hızlandırılarak uygulanmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30cm olmalı  ve uygun tiner kullanılmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeyler iyice kurutularak tekrar boyanması gerekir.

 6. Yüzeyde Tozlanma

  BELİRTİLERİ : Boyanın yüzeyin de parlaklık kaybı ve toz şeklin de düşmesi

  OLUŞMA NEDENLERİ:Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden çok uzak tutulması veya çabuk geçilmesi boya  viskozitesinin çok yüksek veya çok düşük olması, sıcak havalarda çok çabuk buharlaşan tiner kullanılması ve tabanca  hava basıncının çok yüksek veya düşük olması yüzey de tozlanma nedenleridir.

   ÇÖZÜMÜ : Sorun Astarlı yüzeylerde gözlemlenmiş ise boya iyici kuruduktan sonra zımpara yapılmalıdır.Sorunsonkat uygulamaların da gözlemlenmiş ise pasta polish uygulaması yapılır.

 7. Dikenlenme

  BELİRTİLERİ: Boya yüzeyin de görünen siyah noktalar  ve pislikler

  OLUŞMA NEDENLERİ:Boya film kalınlığının yetersiz olması ,sonkat uygulama için yetersiz flash –off süresinin verilmemesi.yanlış tiner kullanılması  ve tabancanın yüzeye uzak tutulması

  ÇÖZÜMÜ: Tabanca atım mesafesine dikkat edilerek yaş uygulama  olacak şekilde biraz boya kalınlığını artırın.Bu durumdaki yüzeyleri boya filmi kuruması sağlanarak ince zımpara yapılarak  tekrar boyama yapın

 8. Kraterleşme

  BELİRTİLERİ : Boya uygulanmış yüzeylerde krater şeklin de ve çöküntülerin ve deliklerin  oluşması

  OLUŞMA NEDENLERİBoya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme kullanılmış olması, boya veya verniğe komprasörden yağ, su karışmış olması, boya uygulanacak yüzey de   yağ ve pislik olması

  ÇÖZÜMÜ: Boya uygulanacak ortamdan, uygulamadan önce ortamın iyice havalandırılması ve silikon yapacak olan maddelerin boya ortamından tamamen  uzaklıştırılmalıdır., kompresörden boya ya yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere boya filmi kuruduktan sonra çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak, bir kat daha boya uygulanmalıdır.

 9. Boyanın Geç Kuruma Nedeni

  OLUŞUM NEDENLERİ:Boya uygulamasında yanlış tinerin kullanılması, hava kurumalı boyalarda boya kalınlığının çok olması ,çiftkomponentli boyalarda karışın oranının yaş girilmesi veya yanlış sertleştirici kullanılması, fırın kurumalı boyalarda fırın sıcaklığının yeteri kadar sağlanmaması veya fırınlanma süresinin kısa tutulması

  ÇÖZÜMÜ :Her ürün için tetarikçi firmanın önerdiği tineri kullanın.Hava kurumalı boyalarda uygulama kanlığını düşürün.

  Çift komponentli boyalarda karışım oranınna ve sertleştiriciye dikkat edin.

  Fırın kurumalı boyalarda fırın sıcaklığına ve fırında bekletme süresi dikkate alınmalıdır

 10. Boya Yüzeyinin Kolay Çizilmesi

  OLUŞUM NEDENLERİ: Poliüretan veya akrilik sistemlerde son kat uygulamalarında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

  ÇÖZÜMÜ: Boya  uygulama esnasında poliüretan veya akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins veya miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdırve çift komponentli boyalarda  tararikçi firmanın önerdiği şekilde fırınlanmalıdır.